Convert | Chuyển đổi | quang điện HTB-3100B 100Mbs Netlink

Thương hiệu: NetLink

150.000₫ 300.000₫

Mô tả:

Tốc độ: 10/100/1000Mbps Cổng quang: SC/Duplex Điện áp: 5V-2A Bước sóng: 1310nm Khoảng cách truyền: 20KM Chuẩn B Bào hành: 01 Tháng
Số lượng


  • Tốc độ: 10/100/1000Mbps
  • Cổng quang: SC/Duplex
  • Điện áp: 5V-2A
  • Bước sóng: 1310nm
  • Khoảng cách truyền: 20KM
  • Chuẩn B
  • Bào hành: 01 Tháng
0913961162
Lỗi giao diện: file 'snippets/ozui_script.bwt' không được tìm thấy