Hướng Dẫn Chuyển Dữ Liệu Zalo Giải Phóng Dung Lượng Ổ Đĩa C

Đầu tiên, bạn nhấn chuột phải vào biểu tượng Zalo rồi chọn Thoát để thoát Zalo trên máy tính, đảm bảo Zalo không mở hoạt động là được.

Mở tìm kiếm Windows, gõ %temp% rồi mở thư mục Temp lên

Nhấn vào Local để vào thư mục Local trên đường dẫn cửa sổ Temp vừa mở

Bạn nhấn chuột phải vào thư mục ZaloPC chọn Copy để sao chép thư mục này lại

Đem ZaloPC dán qua ổ đĩa mà bạn muốn chuyển đến, ví dụ ở đây mình chuyển qua ổ D

Quay lại cửa sổ Local, bạn nhấn chuột phải vào ZaloPC chọn Delete để xóa nó đi

Nhấn chuột lên đường dẫn để nó hiện đầy đủ đường dẫn thư mục Local, bạn lưu nó lại

Mở tìm kiếm Windows, gõ CMD rồi nhấn chuột phải vào Command Prompt chọn Run as administrator để mở Command Prompt quyền Admin lên

Đảm bảo xuất hiện C:\Windows\system32> nha, rồi gõ code sau vào

mklink /j xxxxxxx\ZaloPC D:\ZaloPC

Junction created for C:\Users\xxx\AppData\Local\ZaloPC <<===>> D:\ZaloPC

Bây giờ bạn hãy vào thư mục Local, thư mục ZaloPC lúc nảy bạn xóa đã xuất hiện trở lại kèm theo có biểu tượng mũi tên nhỏ nhỏ ở góc phải biểu tương thư mục.

Xong !

https://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/O365ProPlusRetail.img

0913961162
Lỗi giao diện: file 'snippets/ozui_script.bwt' không được tìm thấy