Phíp (bạc) lô ép HP 1005/1006/1007/1008

Thương hiệu: Bạc ép (Phíp lô ép)

40.000₫ 50.000₫

Mô tả:

Cặp bạc phíp lô ép HP 1102, p1102w, p1102dw, 1212, 1132, p1005, 1006. Vòng nhựa đệm đỡ trục rulo ép máy in 35a, 85a
Số lượng


Cặp bạc phíp lô ép HP 1102, p1102w, p1102dw, 1212, 1132, p1005, 1006. Vòng nhựa đệm đỡ trục rulo ép máy in 35a, 85a

0913961162
Lỗi giao diện: file 'snippets/ozui_script.bwt' không được tìm thấy