Gạt to (gạt mực) 35A/48A/78A/78A/83A/85A

Thương hiệu: gạt to 35A

25.000₫ 35.000₫

Mô tả:

  Hàng chất lượng cao Gạt lớn gạt drum 35A - 85A dùng cho các loại hộp mực: Hộp mực HP 35A - 36A - 78A - 83A - 85A. 79A 48A CRG 312 - 325 - 326 - 328 - 337
Số lượng


 

Hàng chất lượng cao

Gạt lớn gạt drum 35A - 85A dùng cho các loại hộp mực:

Hộp mực HP 35A - 36A - 78A - 83A - 85A. 79A 48A CRG 312 - 325 - 326 - 328 - 337

0913961162
Lỗi giao diện: file 'snippets/ozui_script.bwt' không được tìm thấy