Cạc tổng đài panasonic KXTE82480

Thương hiệu: Chưa cập nhật

Liên hệ

Mô tả:

– Card mở rộng 2 đường vào bưu điện và ra 8 máy lẻ nội bộ, – Dùng mở rộng cho tổng đài panasonic KX-TES824
Số lượng


– Card mở rộng 2 đường vào bưu điện và ra 8 máy lẻ nội bộ,
– Dùng mở rộng cho tổng đài panasonic KX-TES824

0913961162
Lỗi giao diện: file 'snippets/ozui_script.bwt' không được tìm thấy