Sạc Laptop HP 18.5V/3.5A 65W Chân vàng

Thương hiệu: HP

200.000₫ 250.000₫

Mô tả:

 Compaq Armada Series: 110 / 110s / E300 / E500 / E500s / E700 / M300 / M500 / M700 / V300  Compaq Evo Series: N110 / N150 / N200 / N400c / N410c / N600c / N610c / N620c / N800 / N800c / N800v / N800w  Compaq Presario 2200...
Số lượng


 Compaq Armada Series: 110 / 110s / E300 / E500 / E500s / E700 / M300 / M500 / M700 / V300 

Compaq Evo Series: N110 / N150 / N200 / N400c / N410c / N600c / N610c / N620c / N800 / N800c / N800v / N800w 
Compaq Presario 2200 Series
Compaq Presario 2800 Series
Compaq Presario C300 Series
Compaq Presario C500 Series
Compaq Presario C700 Series
Compaq Presario F700 Series
Compaq Presario F500 Series
HP / Compaq Business Notebooks: NC4000, NC4010, NC4200, NC6000, NC6120,NC6220, NC6230, NC8000, NC8230, NW8000, NX5000, NX6110, NX6120, NX7000, 
Compaq Presario M2000 Series
Compaq Presario V1000 Series
Compaq Presario V2000 Series
Compaq Presario V2100 Series
Compaq Presario V2200 Series
Compaq Presario V2300 Series
Compaq Presario V2400 Series
Compaq Presario V2500 Series
Compaq Presario V2600 Series
Compaq Presario V2700 Series
Compaq Presario V3000 Series
Compaq Presario V3100 Series
Compaq Presario V3200 Series
Compaq Presario V3300 Series
Compaq Presario V3400 Series
Compaq Presario V3500 Series
Compaq Presario V4000 Series
Compaq Presario V5000 Series
Compaq Presario V6000 Series
Compaq Presario V6100 Series
Compaq Presario V6200 Series
Compaq Presario V6300 Series
Compaq Presario V6400 Series
HP Pavilion DV1000 Series
HP Pavilion DV1200 Series
HP Pavilion DV1400 Series
HP Pavilion DV1500 Series
HP Pavilion DV1700 Series: 
HP Pavilion DV2000 Series

0913961162
Lỗi giao diện: file 'snippets/ozui_script.bwt' không được tìm thấy